کمیته علمی

دکتر کورش حیدری شیرازی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمود مهرداد شکریه

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمد حسین بهشتی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

دکتر ابراهیم حاجی دولو

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر همایون صدر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر امین رضا نقره آبادی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مرتضی بهبهانی نژاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر حمیدرضا اویسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر پرویز ملک زاده

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دکتر مجتبی ازهری

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مرتضی شمعانیان

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر بیژن برومند

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر غلامرضا هوائی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمدعلی گلعذار

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر فرامرز آشنای قاسمی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

دکتر خلیل رنجبر

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر رهام رفیعی

دانشگاه تهران

دکتر مجید جمال امیدی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر شهرام شهرویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دکتر احمد قاسملونیا

University of Calgary


برای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

ایمیل دبیرخانه کنفرانس
info@cmme2018.ir
دبیر اجرایی کنفرانس (جناب آقای دکتر مسلمانی):
mosalmani@scu.ac.ir
آدرس:
اهواز، بلوار گلستان دانشگاه شهيد چمران، دانشكده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک