توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله گزارش آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالملك دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گزارش آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالملك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ,دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله گزارش آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالملك,به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله گزارش آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالملك :

نمای جنوبی حیاط جنوبی
از نقاط شک برانگیز از نظر الحاقات و دوره بندی تاریخی , نمای جبهه جنوبی حیاط جنوبی منزل نصیر الملک می باشد . همان طور که در عکس مشاهده می شود , این نما شباهتی با نمای جبهه شمالی حیاط که از آثار , ارزش دوره قاجار می باشد ندارد . نیز آجر چینی نعل درگاهها نیز که به صورت رایج دوران پهلوی است ما را به احلاق بودن این نماد راهنمایی می کند . لذا با بررسی نزدیکتر نما و گمانه زنی در قسمت های مختلف جبهه جنوبی نتاج زیر به دست آمد :
اول اینکه آجرهای به کاررفته در نما از نظر ضخامت به دو صورت مشاهده می شوند : جرزهای تقسیم کننده اصلی نما که از

آجر قاجار با ضخامت 5 سانتیمتر
شده ا ند و قسمتـــهای نعل درگاه
آجری پهلوی و جـرزهای تقسیــم
کننده دو دری ها کــــه از آجر با
ضخامــت 4 سانتیـــمتر ساختــه
شـده انــــد و با به کار بــــردن
ملات بیشترین آجرها وسپس بند
کشــی ظریـف نمـای این آجـرها
نیز به شکل نمای آجرهای پهن تر
قاجــاری به چشــم مــی آیـــد .

از طرفی همان طور که در نما مشاهده می شود , نعل درگاههای اصلی اولیه از چوب با نمای آجر بوده اند که در این صورت نمای نعل در گاه فعلی هیچ معنایی از نظر سازه ای ندارد و به صورت نمایی بدون قفل و بست با نمای جرزهای اصلی می باشد که ترکهایی نیز در محل رسیدن این نعل در گاه با جرزهای دیوار دیده می شود .

همچنین گمانههایی از داخل فضا در قسمت ورودی اتاق دودری (گمانه شماره 1 و2 ) حاشیه ها و قاب بندی های ظریف نقاشی شده نما نیز نشان می دهد که قسمتی از آنها پشت جزر دودری وضع موجود پنهان و قطع نشده اند و گمانه کف درکهای ورودی نیز نشان می دهد که جزر دودری , روی نعل درگاه دریچه زیرزمین است وهیچ پی خاصی ندارد . یعنی جزری الحاقی است .

همه این نشانه ها ما را به این نتیجه می رساند که نمای دودری و سه دری موجود , الحاقی و مربوط به دوران پهلوی است . از این رو با توجه به شواهد موجود و با قرینه سازی , نمایی با ارسی های طراحی شده قاجاری مطابق نشه های احیا پیشنهاد می شود و به دنبال آن نقشه های نمای که بهمراه جزئیات طراحی و جاسازی آنها آورده شده است .(استیل پیشنهادی درکها)

گوشه جنوب غربی منزل نصیر الملک
این قسمت از ساختمان که تخریب شده بود در زمان مرمت قبلی بنا به صورت کاملاً ساده و بدون حفظ الگوهای فضایی بنا و بدون توجه به ارتفاع داخلی فضا , ساخته شده است .
خصوصاً که زیرزمین این قسمت نیز مرمت و بازسازی مجددا شده ولذا هیچ گونه شاهدی از قسمت پی دیوارها که ما را به پیلان اصلی رهنمون کند باقی نمانده است .
لذا با حضور باستانشاس گمانه زنی هایی در قسمت های مهم و حساس باقیمانده انجام گرفت و نتایج حاصل همراه با تحلیلهای فضا سازی متقارن در این جبهه , ما را به الگوی اولیه این قسمت راهنمایی کرد که در اینجا عین گزارش باستانشناسی بهمراه تصاویر و نقشه ها آمده است .

گزارش باستان شناسی
گمانه زنی در جهت تعیین وضعیت ضلع جنوبی منزل نصیر الملک (مهرزاد)
ضلع جنوبی منزل نصیر الملک بعد از ساخت دچار تحولات زیاد شده است منجمله تغییر در نمای این ضلع در دوره پهلوی اول و پاره ای تغییرات در دوره های بعد , این ضلع دارای یک قناسی در پلان بوده که در جهت ایجاد هماهنگی منزل , مسجد نصیر الملک و گذر بین دو بنا بوجود آمده است . گوشه جنوبغربی شامل دو فضا می باشد که در گذشته تخریب شده و توسط میراث فرهنگی وقت نوسازی گردیده است . در نوسازی به امر هماهنگی دیوار خارجی بنا با گذر و مسجد و حفظ ارتفاع توجه شده است ولی جزئیات و تقسیمات داخلی احتمالاً بدلیل نبود شواهد عینی لحاظ نگردیده است . این بازسازی که به تعویض پوشش زیر زمین در گوشه جنوبغربی بنا نیز انجامیده است , از نظر بدست دادن مدارک با استفاده از گمانه زنی غیر قابل استفاده گردیده است.

به همین دلیل در جهت بدست آوردن مدارک و مقایسه وضعیت فاضها و الگوهای رعایت شده در ساخت فضاها در سایر نقاط گمانه زنی انجام گردید. زیرزمین بنا از نظر پلان هماهنگ با کوچه است و در جهت رفع قناسی تلاش نگردیده است . در طبقه فوقانی در ابتدا دیوار خارجی بنا به موازات دیوار مسجد کشیده شده است و سپس تقسیمات داخلی بنا بدون وجود قفل و بست دیوار خارجی وارد شده است . از داخل بنا , اتاقها برای رفع قناسی راست گوشه ساخته شده ولی در پستوهای انتهای راهرو ها چنین امری رعایت نگردیده است . جهت بررسی وضع جرزها گمانه ای در دیوار جنوبی یکی از اتاقها زده شد (گمانه شماره 3 ) در گمانه مذکور مشخص گردید که دیوار اتاقها با یک تیغه تارک حدوداً 15 سانتی متری راست گوشه گردیده و فضای بین دیوار خارجی و دیوار اتاق توخالی می باشد . و بدین وسیله از اتاقها رفع قناسی گردیده است .

جهت تعیین وضعیت دو فاضی گوشه جنوبغربی , تنها نقطه مناسب , پیش آمدگی بین دو تاقچه سمت راست و ورودی تشخیص داده شد . این گمانه فرضیه ارائه شده را در خصوص وجود پستو در فضای کوچکتر به اثبات می رساند (گمانه شماره 4 ) ساختار فضایی موجود محل فعلی درگاه ارتباطی بین دو فضای را زیر سئوال می برد , به نظر می رسد ارتباط بین فضا از محلی در روبروی درب موجود در دیوار قدیمی فضای کوچکتر انجام می شده است . وضعیت فضای بزرگ انتهایی هم مانند سایر اتاقها بصورت یک دیوار راست گوشه بوده است که فضای قناسی ر ا اصلاح می نموده است . با در نظر گرفتن بزرگی ابعاد فضا تعداد تاقچه های احتمالاً در ضلع بزرگ پنج و در ضلع کوچک سه عدد بوده است . ( نقشه شماره 2) (پلان احیا شده ضلع جنوبی)

پوشش سقف در قسمت جنوبی منزل نصیر الملک
گمانه 5 : پوشش سقف بدر سقمت شرقی حیاط جنوبی , از داخل به صورت گچ , یا نمای آجری و یا تیرهای چوبی سخت می باشد و در قسمت جنوبی از داخل به صورت توفال کوبی ساده بدون طرح و نقش و تزئینات می باشد که سازه اصلی سقف را تیرهای چوبی تشکیل می دهند و این تیرها در قسمت سقف اتاق سه دری وسط ضلع جنوبی دچار آسیب دیدگی شدید و شکستگی شده اند . روی چوبها را دو لایه حصیر می پوشاند که پس از آن حدود 16 شفته آهک قرار دارد و پوشش روی شفته طی سالیان متمادی به صورت
خاک درستی درآمده است که در اثر تعمیرات سالانه و اضافه کردن کاهنگل طی سالهای قبل در بعضی جاها (بام سه دری وسط ضلع جنوبی) این ضخامت به حدود 80-70 تجاوز

می کند و لایه آخر نیز کاهگل بوده است که اکنون خاصیت چسبندگی خود را از دست داده است .
گمانه 6 : پوشش سقف در قسمت غربی حیاط که قبلاً مرمت شده است . نمای داخلی سقف در اتاق 5 دری وسط به صورت چابهای کنده کاری شده با تزئینات نقاشی است و در فضاهای راهروهای دو طوف به شکل نمای گچی ساده می باشد که همان سازه تری چوبی در اینجا نیز تکرار می شده که روی آن نیز حصیر قرار دارد . در زمان سرعت قبلی بنا , با حفظ ارتفاع اصلی سقف ازداخل و نیز حفظ خط آسمان نمای حیاط جنوبی , با این سقف تیر چوبی به عنوان سقف کاذب برخوردار شده است و بام اصلی , با فاصله , به صورت تیر آهن و طاق ضربی اجرا شده است , با لایه هایی که در دتیل گمانه 6 دیده می شود و پوشش انتهایی کار نیز به صورت آجر فرش مربعی است , که با بررسی بیشتر مشخص شد که سقف مذکور از نظر ایستایی مشکلی نداشته و ایراد آن در عدم استفادهب از عایق مناسب رطوبتی می باشد , یعنی آسفالت به تنهایی و بدون قیر وگونی به کار رفته است .

 

پوشش سقف جنوبی غربی بنا : از آنجا که این گوشه از ساختمان در زمان مرمت بنا به صورت ساده و بدون در نظر گرفتن پلان تاریخی و ارتفاع اصلی سقف و تنها به حفظ خط آسمان , ساخته و بسته شده است , سقف آن نیز به صورت طاق ضربی و وپوشش انتهایی آسفالت می باشد , که ارتفاع آن از بقیه قسمت های بام کمی بالاتر است .

پوشش بام در قسمت جنوبی منزل

طرح مرمت سقف جنوبی
با توجه به عایق نامناسب سقف در قسمت شرق و جنوب و حجم عظیم و سنگین خاک دستی موجود روی تیرها , وبا مشاوره مهندس سازه , مقرر شد سقف این قسمت ها کلاً برداشته شود و سقف تیر آهن و طاق ضربی اجرا شود به طور یکه مطابق دتییل نمای توفان کوبی از داخل نیز به صورت کاذب اجرا شده و ارتفاعت سقف داخلی اصلی حفظ شود . همین طور ارتفاع با هم تمام شده نیز مطابق محاسبات , با حفظ خط نمای اصلی حیاط خواهد بود .
نوع و ابعاد تیرآهنهای به کارفته و تعداد و فواصل آنها و جانمایی , بالشتکهای لازم در زیر آنها در نقشه تیریزی آمده است و جزئیات اجرایی تیرآهنها و نحوه قرارگیری آنها روی بالشتکها و نحوه درخت و دوزتیرها با یکدیگر نیز مطابق جداول ودیتلیهای می باشد .
دربام قسمت غربی حیاط نیز , تنها پوشش انتهایی پیاده می شود تا عایق رطوبتی مناسب اجرا شود ودوباره کف فرش به صورت هماهنگ دربام سه جبهه شرق , جنوب و غرب حیاط جنوبی بنا اجرا خواهد شد .

پی قسمت میانی
با بررسی زیرزمین منزل نصیر الملک مشخص شد که ملات روی دیوارهای انتهایی راهروهای شرقی و غربی زیرزمینی مرطوب می باشند . بررسی های بیشتر در مورد این آثار نفوذ رطوبت روی محوطه اطراف بنا , نتایج زیر را بدست داد “

ضلع شرقی قسمت یمانی منزل نصیر الملک مجاور خانه همسایه است که فضاهای آبریز آنها , مانند آشپزخانه و حمام در مجاورت ضلع شرقی نصیر الملک می باشد و آبهای این قسمت را در تعمیراتی که حدود 10 سال قبل انجام داده اند به سمت حیاط (با حدود 10 متر فاصله با منزل نصیر الملک ) به یک چاه 7 متری منتقل کرده اند که اکنون حدود 3 متر از آن پر شده است . لوله کشی ها نیز به صورت روکار عوض شده اند . اما نکته اصلی عدم وجود عایق مناسب در کف حمام و آشپزخانه می باشد . خصوصاً که بیشترین ضایعات رطوبتی دیوار زیرمین نیز در امتداد حمام منزل همسایه می باشد که آثار نفوذ رطوبت کاملاً روی دیوارهای زیرزمین مشهود است و جزیره ای بودن لکه های وسط دیوار و خشکتر بودن و شوره زدن پائین آنها و خیسی ملات روی دیوار در حال حاضر نیز همگی حاکی از نفوذ رطوبت جانبی از منزل همسایه می باشند . در حالیکه گمانه های دیگر جرزهای زیرزمین, نشان داد که آنها خشک بوده و نفوذ هر گونه رطوبت صعودی از زیرزمین رد شد .

در دیواره شرقی زیرزمین نیز نفوذ رطوبت از بالا که مجاور کف کوچه بوده و عایق مناسب ندارد , می باشد و خشکی و شوره بستن قسمتهای پائین این لکه ها از نفوذ رطوبتا نزولی از کف کوچه و فصلی بودن آن نشان داد . از طرفی گمانههای مختلفی که در قسمتهای مختلف پی زیر زمین انجام شده نشان می دهد که پی بنا از سنگ لاشه با ملات گچ نیم پزونیم کوب است که هنوز هم کاملاً سالم است (گمانه شماره 7 ) ترکهای مختلفی هم که در زیرزمین در محل تلاقی سقف بادیوارها بوجود آمده است (با توجه به لبه ها و رنگ مصالح داخل و خارج ترک و .. ) و همچنین شاهدهای ظریفی که به مدت 4 ماه روی ترکهای مختلف قرار گرفتند و تغییری نکردند نشان میدهد که اگر هم زمانی نشست در این پی مستحکم صورت گرفته (که احتمالاص هم به دلیل سستی خاک زیر پی و یا نفوذ رطوبتهای جانبی و نزولی و .. بود ه ) اکنون دیگر این نشستها فعال نیستند.
از طرفی درگمانه های پی مشخص شد که لایه ای از سنگ و پوکه آجر و خاک دستی

و .. به ضخامت 30 و بدون هیچ مــلاتی
بین کــولـی سنگی دیوار و پی مخروطی
شکل آن قرار گرفتــه (گمانه شماره 7)
که با توجه بـه وجود آن در پــی غــرب
و شرق و تایـید اعضا کمیته فنی مبـنی
بر وجود چــنین لایه ای در پــی بناهای
دیگری از دوران قاجار شیراز, مشـخص
شد که احتمالاً منظور از آن,جلوگیری از
صعود رطوبت از کف به بالا بوده اسـت .
(مانند کاربری , کادام در کفــسازی های

امروزی ) . که با نظر مشاور سازه قرار شد این قسمت تخلیه شود و شناژی بتنی به جای آن قرار گیرد (اتیل ) چرا که با گذشت زمان و خاک شدن قسمتی از این آجرها , این خاک با نفوذ رطوبت به صورت گل درآمده و علاوه بر اینکه منظور اصلی از قرار دادن این لایه از بین رفته و تامین نمی شود , بلکه به عنوئان یک لایه ضعیف و سست در برابر فشار و صعود رطوبت بین کرسی و پی سنگی عمل می نماید.
نقشه ها و دتیلهای آورده شده به صورت واضح تری روش و مراحل اجرا و مرمت را بیان می نمایند .

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 cmme2018.ir