محورهای همایش

کنفرانس مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته در محورهای زیر برگزار می‌شود:

    ۱ - مدلسازی و طراحی مواد و تجهیزات پیشرفته

    ۲ - بهینه‌سازی مواد و تجهیزات پیشرفته

    ۳ - رفتار دینامیکی مواد و تجهیزات پیشرفته

    ۴ - ساخت و کاربرد مواد و تجهیزات پیشرفته

    ۵ - بازرسی و پایش وضعیت مواد و تجهیزات پیشرفته

    ۶ - نانوفناوری در مواد و تجهیزات پیشرفتهبرای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

ایمیل دبیرخانه کنفرانس
info@cmme2018.ir
دبیر اجرایی کنفرانس (جناب آقای دکتر مسلمانی):
mosalmani@scu.ac.ir
آدرس:
اهواز، بلوار گلستان دانشگاه شهيد چمران، دانشكده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک