سیاستگذاریِ چاپ مقالات

باستحضار می‌رساند که با توجه به سیاست گذاری کمیته اجرایی و مذاکرات انجام شده، تصمیم گرفته شده است که تمام مقالات انگلیسی پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته در مجله Journal of Applied and Computational Mechanics  (در صورت رعایت استانداردهای علمی مجله) چاپ خواهند شد.


برای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

ایمیل دبیرخانه کنفرانس
info@cmme2018.ir
دبیر اجرایی کنفرانس (جناب آقای دکتر مسلمانی):
mosalmani@scu.ac.ir
آدرس:
اهواز، بلوار گلستان دانشگاه شهيد چمران، دانشكده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک