کارگاه های کنفرانس

با هدف ارائه و آموزش روشها و مفاهیم نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، یک روز پیش از آغاز کنفرانس در تاریخ 10 بهمن 1396 کارگاه های آموزشی به شرح زیر برگزار می گردد:

سه شنبه 10 بهمن 1396 – ساعت 8:00 – 12:00

ردیف عنوان مدرس
1

Static and Dynamic Rotor Balancing

بالانس استاتیکی و دینامیکی ماشین‌های دوار

ثبت نام

دکتر علی حاج نایب

2

Modal Testing: Theory, Practice and Applications

آنالیز مودال: بررسی تئوری، عملی و کاربردها

ثبت نام

دکتر لاله فتاحی

3

Emergence of Nanotechnology in the Oil and Gas Industries

ضرورت مهندسی علوم و فناوری نانو در صنایع نفت و گاز

ثبت نام

دکتر یوسف تمثیلیان

4

Principle of Manufacturing Inspection

اصول بازرسی ساخت

ثبت نام

دکتر امیر حسینی کلورزی

5

API Plant Inspection Methodology to Facility Asset Integrity Management (1)

زیرساخت های لازم کدهای API Plant در استقرار مدیریت یکپارچگی دارایی های فیزیکی (1)

ثبت نام

مهندس ابراهیم خیر


سه شنبه 10 بهمن 1396 – ساعت 14:00 – 18:00

ردیف عنوان مدرس
1

QC Aspects and Inspection of Composite Pipes

بازرسی و کنترل کیفیت لوله‌های کامپوزیتی

ثبت نام

دکتر رهام رفیعی

2

Detecting Rolling Element Bearings Faults

ثبت نام

Dr. Jaafar Alsalaet

3

Fracture Mechanics of Composite Materials and Structures: Experimental Investigations and Numerical Modeling

مکانیک شکست مواد و سازه‌های کامپوزیتی: مشاهدات تجربی و مدلسازی عددی

ثبت نام

دکتر محمد حیدری رارانی

4

API Plant Inspection Methodology to Facility Asset Integrity Management (2)

زیرساخت های لازم کدهای API Plant در استقرار مدیریت یکپارچگی دارایی های فیزیکی (2)

ثبت نام

مهندس ابراهیم خیر

چهارشنبه 11 بهمن 1396 – ساعت 10:30 – 12:30

ردیف عنوان مدرس
1

Electromagnetic Flowmeters; Theory and Applications

ثبت نام

Dr. Muneer Ismael
نظر به حمایت موسسه خانه مهندسان جوان از کنفرانس بین المللی مکانیک مواد وتجهیزات پیشرفته و با توجه به تجربیات موفق موسسه در برگزاری و همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف، موسسه خانه مهندسان جوان توسط کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته، به عنوان همکار  اجرایی کنفرانس در بخش کارگاه‌های کنفرانس انتخاب می گردد.برای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

ایمیل دبیرخانه کنفرانس
info@cmme2018.ir
دبیر اجرایی کنفرانس (جناب آقای دکتر مسلمانی):
mosalmani@scu.ac.ir
آدرس:
اهواز، بلوار گلستان دانشگاه شهيد چمران، دانشكده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک