مقالات

راهنمای نویسندگان مقاله:

کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته به دو زبان انگلیسی و فارسی مقالات نویسندگان را دریافت کرده و براساس زبان مقاله، مقالات پذیرفته شده ارائه خواهند شد. لازم به ذکر است که تمام مقالات (فارسی و انگلیسی) باید دارای چکیده انگلیسی باشند.

لطفاً نویسندگان، مقاله کامل خود را  مطابق با الگوی نگارش آماده شده زیر آماده کرده و برای دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

                                                                                                                                                                                                     

ارسال مقاله:

نویسنده مسئول مقاله می تواند مقاله کامل خود که مطابق با الگوی نگارش مقالات کنفرانس آماده شده است را در پروفایل خود از منوی ارسال مقاله برای دبیرخانه کنفرانس ارسال نماید. لازم به یادآوری است که مقالات کامل می توانند به زبان انگلیسی یا فارسی آماده شوند اما در مقالات کامل به زبان فارسی علاوه بر چکیده فارسی، عنوان و چکیده مقاله می بایست به زبان انگلیسی نیز نگارش شود.

 

طرح موضوع پژوهشی صنعتی:

یکی از اهداف کنفرانس بین المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته ایجاد فضایی می باشد که تعامل میان متخصصین صنعت و محققین دانشگاه افزایش یابد، لذا از کارشناسان و متخصصین صنایع مختلف دعوت می شود که با شرکت در کنفرانس و ارائه مشکلات، چالش ها  و پیشنهادهای مربوط به صنعت خود در قالب الگوی طرح موضوعات پژوهشی صنعتی، امکان بحث و بررسی آنها را در فضای جلسات کنفرانس فراهم آورند.

الگوی طرح موضوع پژوهشی صنعتی

 


برای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

ایمیل دبیرخانه کنفرانس
info@cmme2018.ir
دبیر اجرایی کنفرانس (جناب آقای دکتر مسلمانی):
mosalmani@scu.ac.ir
آدرس:
اهواز، بلوار گلستان دانشگاه شهيد چمران، دانشكده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک